Cuchillo

Objeto
Cuchillo
Cultura Originaria
Changos, Camanchacas o Uros
Institución
Museo de Antofagasta
ID
25-5372